ព្រឹត្តិការណ៍

2017-10-20T16:52:43+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 20/10/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចប្រជុំស្តី​ពី​ការ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​អគ្គិសនីកម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល បានដឹកនាំ កិច្ច​ប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC)​ ស្តី​ពី​ការ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ […]

2017-10-17T08:48:48+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 16/10/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ច​ប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ធនាគារពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ា​ស៊ី​ង​តោន

ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល និង​សហការី​អសប អមដំណើរ​ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី ចូលរួម​ប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ធនាគារពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ា​ស៊ី​ង​តោន ពីថ្ងៃ​ទី​១៣ ដល់ទី​១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៧​។​ […]

2017-10-09T16:34:50+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 09/10/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​ការវាយតម្លៃ​សំណើ​គម្រោង SDIP

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៧, ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​ការវាយតម្លៃ​សំណើ​គម្រោង SDIP ដែលមាន​ការចូលរួម​ពី​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល , ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​, […]

2017-10-09T16:18:13+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 09/10/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​ការងារ​សិក្សា និង​វាយតម្លៃ​លើ​ឯកសារ​សំណើ​គម្រោង Trade Facilitation E-Government Cooperation for Cambodia

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៧, ក្រោម​អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​, ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ​សហការី អសប ពាក់ព័ន្ធ​មួយចំនួន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​ការងារ​សិក្សា […]

2017-10-06T12:44:23+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 06/10/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចពិភាក្សាលើ Review of the Debt Sustainability Framework for Low Income Countries

នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល បានដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមការងារ World Bank ដើម្បីពិភាក្សាលើ Review of the Debt Sustainability Framework for Low […]

2017-10-04T10:51:09+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 04/10/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ច​ពិភាក្សា​លើ AFD Sovereign Loans to Cambodia-Financial Terms and Financial Condition

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកម្ម AFD Headquarter ដឹកនាំ​ដោយ​លោក Benoit LEHANNEUR, Head of Financial Monitoring and Strategy Department […]

2017-10-03T16:53:44+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 03/10/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​ធនា​គារ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការផ្តល់​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី​ការអភិវឌ្ឍ​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​រដ្ឋ​នៅ​កម្ពុជា

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​ធនា​គារ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការផ្តល់​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី​ការអភិវឌ្ឍ​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​រដ្ឋ​នៅ​កម្ពុជា […]

2017-09-26T10:35:20+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 26/09/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់ Proposed Product Review Consultation Mission on 26 September 2017

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧, ក្រោម​អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​, ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ​សហការី អសប ពាក់ព័ន្ធ​មួយចំនួន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់ […]

2017-09-05T10:22:38+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 05/09/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

ចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្រ្តីបង្គោល SDIP របស់ WEF

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹក​នាំ​ក្រុម​ការងារ​ PPP ចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្រ្តីបង្គោល SDIP របស់ WEF ស្តីពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្រាប់ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ​នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។
[…]

2017-08-17T16:13:59+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 17/08/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី គម្រោង​សាងសង់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​លូ និង​ស្ថានីយ៍​សម្អាត​ទឹកលូ សម្រាប់​ក្រុងព្រះសីហនុ

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី គម្រោង​សាងសង់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​លូ និង​ស្ថានីយ៍​សម្អាត​ទឹកលូ សម្រាប់​ក្រុងព្រះសីហនុ […]