កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់ Proposed Product Review Consultation Mission on 26 September 2017

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់ Proposed Product Review Consultation Mission on 26 September 2017
2017-09-26T10:35:20+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 26/09/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧, ក្រោម​អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​, ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ​សហការី អសប ពាក់ព័ន្ធ​មួយចំនួន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់ (Proposed Product Review Consultation Mission on 26 September 2017) ជាមួយ​ក្រុមការងារ​តំណាង ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដែលមាន​ការចូលរួម​ពី Mr. Tomoyuki Kimura, Deputy Director General, Strategy and Policy Department (SPD) និង Ms. Allison Woodruff, Senior Planning and Policy Specialist នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។