កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី គម្រោង​សាងសង់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​លូ និង​ស្ថានីយ៍​សម្អាត​ទឹកលូ សម្រាប់​ក្រុងព្រះសីហនុ

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី គម្រោង​សាងសង់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​លូ និង​ស្ថានីយ៍​សម្អាត​ទឹកលូ សម្រាប់​ក្រុងព្រះសីហនុ
2017-08-17T16:13:59+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 17/08/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី គម្រោង​សាងសង់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​លូ និង​ស្ថានីយ៍​សម្អាត​ទឹកលូ សម្រាប់​ក្រុងព្រះសីហនុ

ក្រោម​អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី​ នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​