ចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្រ្តីបង្គោល SDIP របស់ WEF

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>ចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្រ្តីបង្គោល SDIP របស់ WEF
2017-09-05T10:22:38+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 05/09/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹក​នាំ​ក្រុម​ការងារ​ PPP ចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្រ្តីបង្គោល SDIP របស់ WEF ស្តីពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្រាប់ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ​នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។