ព្រឹត្តិការណ៍

2018-02-09T14:06:50+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 09/02/2018|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

​ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់ ស្តីពីគម្រោង ជំរុញ​ផលិត​កម្ម​ស្រូវ និង​ការ​នាំចេញ​អង្ករ​ក្រោម​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ហិរញ្ញប្បទាន​​ពី​សា​ធារ​ណៈ​​រដ្ឋ​ប្រជា​មា​និត​​ចិន នៅខេត្តបាត់ដំបង

នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៩រោច ខែមាឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​​សហប្រតិបត្តិ​ការ​​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​​បំណុល (អ.ស.ប) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់ […]

2018-02-09T10:47:23+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 08/02/2018|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់ ស្តីពីគម្រោង​ជំរុញ​ផលិត​កម្ម​ស្រូវ និង​ការ​នាំចេញ​អង្ករ​ក្រោម​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ហិរញ្ញប្បទាន​​ពី​សា​ធារ​ណៈ​​រដ្ឋ​ប្រជា​មា​និត​​ចិន នៅខេត្តសៀមរាប

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៨រោច ខែមាឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​​សហប្រតិបត្តិ​ការ​​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​​បំណុល (អ.ស.ប) […]

2018-02-07T09:08:11+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 07/02/2018|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់ ស្តីពីគម្រោង​ជំរុញ​ផលិត​កម្ម​ស្រូវ និង​ការ​នាំចេញ​អង្ករ​ក្រោម​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ហិរញ្ញប្បទាន​​ពី​សា​ធារ​ណៈ​​រដ្ឋ​ប្រជា​មា​និត​​ចិន

នាព្រឹក​ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​​សហប្រតិបត្តិ​ការ​​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​​បំណុល បាន​ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់ ស្តីពីគម្រោង​ […]

2017-12-25T15:48:01+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 25/12/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចវិប្សនាផ្ទៃក្នុងមួយរបស់ អសប

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧, ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល (អសប) បានដឹកនាំកិច្ចវិប្សនាផ្ទៃក្នុងមួយរបស់ អសប នៅភោជនីដ្ឋានទន្លេបាសាក់ II ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ, មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាទាំងអស់ ពីគ្រប់នាយកដ្ឋាន […]

2017-12-18T17:49:01+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 18/12/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ច​ប្រជុំ​ Kick-Off Meeting FDERP-AF Join Review Mission

នារសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​សហ​ប្រតិ​បត្តិការ​អន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល បាន​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ Kick-Off Meeting FDERP-AF Join Review Mission នៅ​ទី​ស្តី​ការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។ […]

2017-12-06T16:45:24+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 06/12/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចប្រជុំជាមួយ JICA Study Mission Team ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើគម្រោង Phnom Penh Urban Railway Development

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គ នាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បានទទួល​ជួបប្រជុំ​ការងារ​ជាមួយ JICA Study Mission Team ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើគម្រោង Phnom Penh Urban Railway Development នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​ […]

2017-11-15T12:08:49+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 15/11/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

​ពិភាក្សា​អំពី​វឌ្ឍន​ភាព​នៃ​ការ​រៀប​ចំ National Solar Park Project ក្រោម​ក្រប​ខ័ណ្ឌ និង​យន្ត​ការ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាងដ្ឋ និង​ឯកជន (PPP)

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​បំណុល បាន​ទទួល​ជួប​ប្រជុំ​ការ​ងារ​ជាមួយ ADB Mission ដែល​ដឹក​នាំ​ដោយ Mr. Pradeep Tharakan, Principal Climate Change Specialist […]

2017-11-13T17:27:11+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 13/11/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចពិភាក្សាលើគម្រោង​ Phnom Penh Urban Railway Development

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គ នាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បានទទួល​ជួបប្រជុំ​ការងារ​ជាមួយ JICA Study Mission Team ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើគម្រោង Phnom Penh Urban Railway Development នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​ […]

2017-11-07T17:25:30+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 07/11/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចប្រជុំស្តីពី Transportation Public Expenditure Review

នៅចុងរសៀលថ្ងៃទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​បំណុល បាន​ទទួល​​ជួប​​ប្រជុំ​ ជាមួយក្រុមការងារធនាគារពិភពលោក (World Bank) ដើម្បីពិភាក្សាពី Transportation Public Expenditure Review […]

2017-11-07T09:06:06+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 07/11/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

​កិច្ចប្រជុំ ស្តីពី Draft Law on Public Private Partnerships

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​សហប្រតិ​បត្តិការ​អន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល បាន​ដឹក​នាំ​កិច្ចប្រជុំ ស្តីពី Draft Law on Public Private Partnerships ដែល​មា​ន​កា​រ​ចូល​រួម​ពី Mr. Stanley Boots និង​ ADB នៅ​ទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ […]