កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​ការងារ​សិក្សា និង​វាយតម្លៃ​លើ​ឯកសារ​សំណើ​គម្រោង Trade Facilitation E-Government Cooperation for Cambodia

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​ការងារ​សិក្សា និង​វាយតម្លៃ​លើ​ឯកសារ​សំណើ​គម្រោង Trade Facilitation E-Government Cooperation for Cambodia
2017-10-09T16:18:13+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 09/10/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៧, ក្រោម​អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​, ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ​សហការី អសប ពាក់ព័ន្ធ​មួយចំនួន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​ការងារ​សិក្សា និង​វាយតម្លៃ​លើ​ឯកសារ​សំណើ​គម្រោង Trade Facilitation E-Government Cooperation for Cambodia របស់​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ ដែលមាន​ការចូលរួម​ពី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធ​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​