គម្រោងកំពុងដំណើរការ

ទំព័រដើម>គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍>គម្រោងកំពុងដំណើរការ
2018-03-13T16:38:19+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 10/03/2018|ទាក់ទងនឹង៖ គម្រោងកំពុងដំណើរការ, គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍|

សកម្មភាពចុះពិនិត្យ​ការដ្ឋានប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ ស្ថិត​នៅ​ខេត្តបាត់​ដំបង​

នាថ្ងៃ​សៅរ៍​ ០៩រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៨ ​ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក ​នៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​សហ​ប្រតិ​បត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​បំណុល (អសប) បានដឹកនាំសហការី​នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ​ទេ្វភាគី​ ចុះពិនិត្យ​ការដ្ឋានប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ […]

2018-03-13T16:37:20+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 10/03/2018|ទាក់ទងនឹង៖ គម្រោងកំពុងដំណើរការ, គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍|

សកម្មភាពចុះពិនិត្យ​ការដ្ឋានប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ នៅក្នុងខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិសាត់ និងខេត្តបាត់ដំបង-គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយ​JICA

នៅថ្ងៃទី ០៩-១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ​ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក ​នៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​សហ​ប្រតិ​បត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​បំណុល (អសប) បានដឹកនាំសហការី​នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ​ទេ្វភាគី​ ចុះពិនិត្យ​ការដ្ឋានប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៨ កន្លែង នៅក្នុងខេត្ត​០៣ […]

2018-03-13T16:32:05+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 10/03/2018|ទាក់ទងនឹង៖ គម្រោងកំពុងដំណើរការ, គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍|

សកម្មភាពចុះពិនិត្យ​ការដ្ឋានប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្ត​​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិសាត់ និងខេត្តបាត់ដំបង-គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយ​ធនាគារអារហ័ណនីហរ័ណចិន

នៅថ្ងៃទី ០៩-១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ​ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក ​នៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​សហ​ប្រតិ​បត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​បំណុល (អសប) បានដឹកនាំសហការី​នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ​ទេ្វភាគី​ ចុះពិនិត្យ​ការដ្ឋានប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៨ កន្លែង នៅក្នុងខេត្ត​០៣ […]