កិច្ច​ពិភាក្សា​លើ AFD Sovereign Loans to Cambodia-Financial Terms and Financial Condition

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>កិច្ច​ពិភាក្សា​លើ AFD Sovereign Loans to Cambodia-Financial Terms and Financial Condition
2017-10-04T10:51:09+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 04/10/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកម្ម AFD Headquarter ដឹកនាំ​ដោយ​លោក Benoit LEHANNEUR, Head of Financial Monitoring and Strategy Department ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ AFD Sovereign Loans to Cambodia-Financial Terms and Financial Condition នៅ​ទីស្ដីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​