សកម្មភាពចុះពិនិត្យ​ការដ្ឋានប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ នៅក្នុងខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិសាត់ និងខេត្តបាត់ដំបង-គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយ​JICA

ទំព័រដើម>គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍>គម្រោងកំពុងដំណើរការ>សកម្មភាពចុះពិនិត្យ​ការដ្ឋានប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ នៅក្នុងខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិសាត់ និងខេត្តបាត់ដំបង-គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយ​JICA
2018-03-13T16:37:20+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 10/03/2018|ទាក់ទងនឹង៖ គម្រោងកំពុងដំណើរការ, គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍|

នៅថ្ងៃទី ០៩-១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ​ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក ​នៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​សហ​ប្រតិ​បត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​បំណុល (អសប) បានដឹកនាំសហការី​នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ​ទេ្វភាគី​ ចុះពិនិត្យ​ការដ្ឋានប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៨ កន្លែង នៅក្នុងខេត្ត​០៣ គឺខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិសាត់ និងខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​គម្រោង​ស្តារឡើងវិញ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ស្រោចស្រព និង​ប្រព័ន្ធ​ដោះទឹកខាងលិចទន្លេសាប​ ដោយទីតាំង​ទាំង​៨កន្លែង​នោះ​មាន០៦​កន្លែង​ ជាអនុ​គម្រោងហិរញ្ញប្បទានដោយ JICA​ និង០២កន្លែង​ ជា​គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយ​ធនាគារ​អារហ័ណនីហរ័ណចិន។

(រូបភាព​៖ គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយ​JICA)