ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈនៅ​សាធារណរដ្ឋ​ឆែក

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>វគ្គបណ្តុះបណ្តាល>ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈនៅ​សាធារណរដ្ឋ​ឆែក
2018-08-29T08:51:39+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 28/08/2018|ទាក់ទងនឹង៖ ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍, វគ្គបណ្តុះបណ្តាល|

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​២៧-៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ឆែក (​ប្រទេស​ឆេ​កូ​) ឯកឧត្តម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អរ​ន្ត​ជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ​សហការី​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ទៅ​ចូល​​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ស្វែងយល់​អំពី​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ​។ ជាក់ស្តែង សម្រាប់​កម្មវិធី​ថ្ងៃទី​២៧ ខែសីហា គឺ​ក្រុមការងារ​បាន​ជួប​ជាមួយ (១) នាយកដ្ឋាន​គោលនយោបាយ ស្តីពី​ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ការព្យាករណ៍​សូចនាករ​សេដ្ឋកិច្ច​សំខាន់ៗ និង (២) ធនាគារកណ្តាល ស្តីពី​គោល​នយោ​បាយ​​រូបិយវត្ថុ​ក្នុងការ​ធានា​នូវ​ស្ថេរភាព​ថ្លៃ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (Price and Financial Stability)​។​