ជំនួប​ពិភាក្សាការងារ​ជាមួយតំណាង​ MOWRAM និង​ AFD ស្តីពី​កម្មវិធីគ្រប់គ្រង​ធនធានទឹក​ និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរវិស័យកសិកម្ម​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដំណាក់កាល​ទី១

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>ជំនួប​ពិភាក្សាការងារ​ជាមួយតំណាង​ MOWRAM និង​ AFD ស្តីពី​កម្មវិធីគ្រប់គ្រង​ធនធានទឹក​ និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរវិស័យកសិកម្ម​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដំណាក់កាល​ទី១
2018-04-05T08:50:25+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 05/04/2018|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នារសៀល ថ្ងៃពុធ ០៤រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយ​កដ្ឋាន​សហប្រតិ​បត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​បំណុល បាន​ទទួល​ជួប​ពិភាក្សាការងារ​ជាមួយតំណាង​ MOWRAM និង​ AFD ស្តីពី​កម្មវិធីគ្រប់គ្រង​ធនធានទឹក​ និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរវិស័យកសិកម្ម​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដំណាក់កាល​ទី១ (Water Resource Management and Agroecological Transition for Cambodia Program phase 1-WAT4CAM) នៅទីស្តីការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។