កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ​​របាយ​ការណ៍​វឌ្ឍនភាព​ប្រចាំ​ត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំ២០១៧ និង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១៧ នៃការអនុវត្ត​ផែនការ​សកម្មភាព​ក្រោមកម្មវិធី​កែទម្រង់ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់​កាលទី៣

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ​​របាយ​ការណ៍​វឌ្ឍនភាព​ប្រចាំ​ត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំ២០១៧ និង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១៧ នៃការអនុវត្ត​ផែនការ​សកម្មភាព​ក្រោមកម្មវិធី​កែទម្រង់ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់​កាលទី៣
2018-03-06T16:53:20+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 06/03/2018|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នាថ្ងៃ​ចន្ទ​ ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៨ ​ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ និងសហការី​នៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​សហ​ប្រតិ​បត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​បំណុល (អសប) ​ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ​​របាយ​ការណ៍​វឌ្ឍនភាព​ប្រចាំ​ត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំ២០១៧ និង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១៧ នៃការអនុវត្ត​ផែនការ​សកម្មភាព​ក្រោមកម្មវិធី​កែទម្រង់ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់​កាលទី៣ ក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ដោយ​ ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ដឹក​នាំ​ការ​ងារ​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សា​ធារណៈ នៅ​ទី​ស្តី​ការ​ក្រសួង​​សេដ្ឋ​កិច្ច​ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ។