កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​វាយតម្លៃ​ផ្ទៃក្រៅ “ External Advisory Panel (EAP) Review Mission ”

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​វាយតម្លៃ​ផ្ទៃក្រៅ “ External Advisory Panel (EAP) Review Mission ”
2017-08-16T15:31:33+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 16/08/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ​សហការី ជួបប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​វាយតម្លៃ​ផ្ទៃក្រៅ “ External Advisory Panel (EAP) Review Mission ” ដឹកនាំ​ដោយ Mr. Frans Erik Kolls Ronsholt and Mr. Anthony Bennett, EAP consultants របស់​ធនាគារពិភពលោក (WB) នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។