កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពីកម្រិត​បច្ចេកទេស​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន ភ្នំពេញ-ខេត្តព្រះសីហនុ

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពីកម្រិត​បច្ចេកទេស​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន ភ្នំពេញ-ខេត្តព្រះសីហនុ
2017-08-15T08:59:16+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 15/08/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព្រឹត្តិការណ៍|

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី កម្រិត​បច្ចេកទេស​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន ភ្នំពេញ-ខេត្តព្រះសីហនុ នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​